Gorące tematy: Iran i Irak vs USA Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
126 postów 488 komentarzy

Tak to widzę

Krzysztof Zagozda - kzagozda@o2.pl

Idea Powszechnego Uwłaszczenia Polaków

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Idea Powszechnego Uwłaszczenia Polaków w oparciu o inicjatywę gminną (pierworys)

  III Rzeczpospolita fatalnie wywiązała się z obowiązku zagospodarowania majątku odziedziczonego po PRL. Podjęła względem niego działania nie mające niczego wspólnego ani ze zdrowym rozsądkiem, ani z elementarnymi pojęciami gospodarności i sprawiedliwości społecznej. W imię obłąkańczych doktryn w sposób na wskroś nieodpowiedzialny wyzbyła się zdecydowanej większości infrastruktury produkcyjnej i wydobywczej, a także zdewastowała istniejący krwiobieg gospodarki, czyli całą żeglugę śródlądową i część sieci kolejowej. W ręce międzynarodowego kapitału oddano prawie cały sektor usług finansowych oraz logistycznych. Resztki mienia publicznego z reguły nieudolnie są administrowane przez zarządy dobierane z klucza partyjnego i tylkokwestią czasu jest ich – niekorzystna dla żywiołu polskiego – akwizycja.

 
Dyscyplina partyjna, poprawność polityczna i zwykły konformizm decydują o tym, że aktyw-ność samorządów koncentruje się głównie w obszarach korzystnych wizerunkowo, unikając przy tym dopuszczalnych przez polskie prawodawstwo rentownych przedsięwzięć rynkowych. Skutkiem tego obserwujemy pierwsze upadłości jednostek samorządu terytorialnego. Te, stojące dziś u progu bankructwa, próbują ratować się chaotyczną wyprzedażą własności i praw majątkowych. Z punktu widzenia bezpieczeństwa Polaków za szczególnie rażący należy uznać narastający trend wyzbywania się przez samorządy kontroli nad zaspokajaniem potrzeb mieszkańców miasta w zakresie dostaw wody i energii.
 
Zdecydowana większość Polaków zdaje się nie dostrzegać powagi sytuacji. Przyczynia się do tego nie tylko niedostatek rzetelnej informacji o kondycji państwa i samorządów, ale przede wszystkim brak poczucia odpowiedzialności za to, co dzieje się w sferze publicznej. Wśród wielu tego powodów trzeba wskazać indyferentny stosunek państwa i jego elit do zwykłych obywateli. W powszechnie panującym przeświadczeniu III Rzeczpospolita przestała interesować się losem Polaków, a ci odpowiedzieli jej tym samym. Tylko miliardy złotych wydawane na promocje kolejnych kampanii wyborczych są w stanie zmobilizować część z nich do niewielkiej aktywności publicznej sprowadzonej do – w dużej mierze – spontanicznego postawienia krzyżyka na karcie do głosowania. Szansą na upodmiotowienie Polaków i sprzężenie ich osobistych korzyści z pomyślnością ekonomiczną państwa mógł okazać się realizowany w latach 90-tych XX wieku tzw. Program Powszechnej Prywatyzacji. Niestety, z perspektywy czasu można jednak postawić tezę, że jedynym oczekiwanym przez jego pomysłodawców celem było możliwie silne usprawiedliwienie procederu pośpiesznego wyzbywania się majątku narodowego.
 
Potrzebą chwili jest oddolny, czyli realizowany na poziomach gmin, powrót do sformułowania i urzeczywistnienia idei uwłaszczenia Polaków na tej części majątku wspólnego, która rzutuje bezpośrednio na poziom bezpieczeństwa narodowego. Bez wątpienia będzie to proces długi i trudny, gdyż początkowo konkretyzowany bez wsparcia administracji szczebla centralnego (a najprawdopodobniej w opozycji do niej), silnie ograniczony aktualnie obowiązującym prawodawstwem regulującym aktywność jednostek samorządu terytorialnego. Wymagać on będzie społecznej determinacji, ale i ostrożności w działaniu. Sukces przedsięwzięcia może być konsumowany w obrębie mieszkańców jednej gminy, ale jego poziom zwielokrotniać się będzie we współdziałaniu międzygminnym, a oczekiwana eskalacja musi przełożyć się na zmianę rozwiązań systemowych.
 
Fundamentem idei i jej spiritus movens jest powoływanie przez gminy banków municypalnych kreujących walutę lokalną (przy współdziałaniu międzygminnym przybierającej charakter waluty równoległej do centralnej złotówki) oraz co najmniej dwóch podmiotów prawnych: funduszu inwestycyjnego zamkniętego (ograniczonego do mieszkańców gminy spełniających określone kryteria, skupiającego prawa do majątku uwłaszczonego i wypłacającego dywidendę w walucie lokalnej) oraz instytucji handlu detalicznego akceptującej walutę lokalną (współtworzącą międzygminną hurtową platformę zakupową). Do zasobów podlegających uwłaszczeniu według optymalnych rozwiązań i systematyk organizacyjnych (wzajemne relacje między funduszami gminnymi) należeć powinny jeszcze m.in. ujęcia wody pitnej, lasy państwowe i surowce naturalne(gwarantuje to utrzymanie polskiej kontroli nad nimi).
 
Bezpośrednim warunkiem zafunkcjonowania uwłaszczenia według niniejszego pierworysu jest uzyskanie wpływu na procesy decyzyjne realizowane na poziomie władz gminnych. Najpewniejszą drogą prowadzącą do tego jest skuteczny udział zorganizowanych środowisk prouwłaszczeniowych w wyborach samorządowych. Do tych najbliższych pozostały cztery lata, a więc jest to czas, który należy spożytkować na opracowanie algorytmów i procedur osadzonych w obowiązującym prawodawstwie, a także na szeroką kampanię informacyjną.
 
Idea Powszechnego Uwłaszczenia nie jest formą zasiłku socjalnego i nie ma niczego wspólnego z - lansowaną obecnie - lewicową ideą minimalnego dochodu gwarantowanego. Jest za to prostą konsekwencją istnienia majątku narodowego będącego źródłem realnego dochodu, a którego cząstkowym właścicielem jest każdy Polak. Naturalnym skutkiem funkcjonowania systemu Powszechnego Uwłaszczenia jest rozwój zachowań zwanych patriotyzmem konsumenckim, a także wzrost społecznej świadomości potrzeby istnienia narodowej własności infrastruktury, szczególnie tej posiadającej znaczenie strategiczne dla bezpieczeństwa państwa i narodu.
 
 
 
Krzysztof Zagozda, 25 października 2019 r.
 
 
 
 

KOMENTARZE

 • @ Autor
  Panie Krzysztofie,
  temat, który Pan zaproponował jest wyłącznie teoretyczny, a obecna sytuacja polityczna polskiego społeczeństwa nie pozwala ocenić problematyki uwłaszczeniowej ani pozytywnie, ani negatywnie.

  "Tak" dla uwłaszczenia moglibyśmy powiedzieć wtedy, gdyby władze kraju realizowały polskie narodowe interesy oraz politykę rozwoju gospodarczego kraju - gdyby były reprezentantem narodu polskiego.
  Bardzo łatwo sobie wyobrazić, że Polacy zmuszeni pogarszającą się sytuacją materialną (błyskawiczne jej pogorszenie mogą sprokurować zewnętrzni decydenci, czyli rzeczywista władza polityczna w IIIRP) wyzbędą się swojego majątku za grosze.

  Jedno, czego należałoby się domagać od żydowskiego reżimu IIIRP, to przyjęcia ustawy zabraniającej władzom wszystkich szczebli w IIIRP sprzedaży, przekazania, wydzierżawiania, polskiego majątku narodowego bez zgody całego narodu - ale przecież i to nie jest możliwe.
 • @Autor
  -
  Bardzo bliskie jest mi podejście zaprezentowane we wpisie.

  Jednak nie używam pojęcia 'uwłaszczenie" na majątku publicznym.

  Uważam, ze powinniśmy sobie odpowiedzieć na pytanie,
  czy Polacy chcą być właścicielami państwa?
  Tak czy nie ?

  Każda z odpowiedzi rodzi inne relacje społeczne/narodowe.

  Bycie właścicielem państwa rodzi wiele korzyści, m.in. finansowych, ale także obowiązków,np. powszechna obrona, z której bez problemu wyprowadzić można obowiązek, a nie przywilej, posiadania broni i umiejętności posługiwania się nią.

  Pisałem o "notarialnej' własności państwa wcześniej.

  Może nadszedł czas, że więcej osób dostrzeże konieczność odpowiedzenia czy chcą być właścicielami państwa czy wystarczy im własność jednego głosu w teatrze partyjnej demokracji?
 • Polacy chcą być niewolnikami
  jak na razie żadna partia nie postuluje procesu odwrócenia złodziejskiej "prywatyzacji" oraz "reprywatyzacji" ani rozliczenia złodziejów
 • @Rzeczpospolita 14:38:59
  Nie piszę o bonach uwłaszczeniowych, ale o niezbywalnym prawie do dywidendy ze wspólnego majątku. Prawo takie można by utracić w określonych okolicznościach.
 • @Zbigniew Jacniacki 15:06:37
  Sądzę, że do tej lub jej podobnej idei można by znaleźć wielu aliantów, niezależnie od podziałów politycznych.
 • @nieżyt 16:31:42
  Spróbujmy ich do tego zmusić.
 • Temat repolonizacji Polskiej gospodarki jest bardzo na czasie.
  Repolonizacja oraz renacjonalizacji ważnych dla Państwa zasobów gospodarczych. To temat ważny i powinien być przygotowywany teoretycznie .
  Polska zostanie za chwilę wyzwolona od dyktatury globalnej mafii żydowskiej. Już widać symptomy upadku tej globalnej mafii.
  USA na Świecie ma teraz tylko dwóch sojuszników Arabię Saudyjską i Polskę (Polska to drugi na świecie po Arabii Saudyjskiej nabywca Amerykańskiej broni)... to oznacza upadek USA zwłaszcza że Arabia Saudyjska już rozmawia z Putinem (wizyta w zeszłym tygodniu).

  USA utraciły już swoje globalne imperium...
  Teraz czas na wypraszanie USA z ich rozsianych po całym świecie baz wojskowych. Irak już to mówi wyraźnie.

  Siła globalnej mafii polega na zastraszaniu ofiar przy pomocy Armii USA oraz wymuszanego embarga na wszystko które rujnuje gospodarkę ofiary.
  Ta siła słabnie z każdym dniem...kraje wyłamują się spod embarga, organizują własne kanały handlowe, uciekają od dolara.
  W USA mamy do czynienia ze stanem przedrewolucyjnego wrzenia..
  Tam ludzie gotowi są do zabijania przeciwników politycznych.. wystarczy iskra i zapłonie rewolucja.. nie do ugaszenia.
  Najciekawsze jest to że iskry generują bezwzględnie walczące o koryto "elyty" żydowskie... podczas gdy naród nienawidzi tych "elyt" tak bardzo że przy najbliższej okazji powyrzyna je do korzeni..
  Naród wie że swoją rosnącą biedę zawdzięcza tym niewyobrażalnie bogatym "elytom".
  Bez USA mafia na świecie nic nie znaczy.
  Izrael to kropla morzu uzasadnionej nienawiści arabskiej.. podobnie jak elyty" w USA.

  Nadchodzą wielkie spontaniczne "kolorowe" rewolucje tym razem na terenach okupowanych przez globalną mafię żydowską.
  Tym razem mafijnych mediów nikt nie będzie słuchał.. a politycy będą pakowali walizki i srebra... zamawiając bilety "przez Zaleszczyki"...do jakiegoś nowego odległego gdzieś na krańcach świata..)
  a świat dzisiaj jest mały i wszędzie jest blisko i sprawiedliwość wszędzie może dopaść ..byłe "elyty" i celebrytów..
  Ceny za usługi zmiany tożsamości (lewe papiery), zmiany wyglądu, odcisków palców pójdą wysoko w górę.

  Kraczą że to już w przyszłym roku.
 • @Rzeczpospolita 14:38:59
  Mam bardzo bliskie poglądy przedstawionemu tu stanowisku.
 • @Krzysztof Zagozda 16:34:50
  Dopóki żyjemy wszystko co jest możliwe, może być nie możliwe i odwrotnie.

  Np. trójka daje równowagę ludziom – sprawa nie możliwa, a zapisana w obowiązującej konstytucji.
 • @goodness 09:19:59
  Trzy nogi to bardzo ciekawa historia.
  Stołek na trzech nogach nigdy się nie chwieje..
  zawsze jest stabilny ale...
  gdy jedna noga krótsza (dłuższa) to siedzisko nie jest poziome.
  Siedzisko jest poziomy tylko wtedy gdy wszystkie nogi są równe.

  Nie wiem czy to ma jakieś przeniesienie do polityki (bo to tylko fizyka).
  W Polityce powinno być tak że każda władza jest kontrolowana przez niezależne od niej organy. Co nie wyklucza samokontroli ale samo kontrola to żadna gwarancja rzetelności).

  Nadzwyczajna kasta nie jest kontrolowana, Sejm jest kontrolowany przez nadzwyczajną kastę, Rząd jest kontrolowany przez Sejm i nadzwyczajną kastę... oraz przez NIK (struktury rządowe)
  NIK jest kontrolowany przez sejm...
  Nadzwyczajna kasta nie jest kontrolowana... przez nikogo

  Widać tu absolutną bezkarność Nadzwyczajnej kasty.

  Widać tu potrzebę zmiany systemu tak by nie było w systemie niekontrolowanych "nadzwyczajnych kast"
  To podstawowa kwestia nowej Konstytucji.

  Przy czym kontrolujący nie może być kontrolowany przez podmiot który podlega jego kontroli (kontrola wzajemna to środowisko wzajemnego szantażu).
  czyli np... Sejm kontroluje rząd, rząd kontroluje Nadzwyczajną kastę,
  nadzwyczajna kasta kontroluje sejm...
  a lepiej jeszcze wydłużyć łańcuch "kontroli" by instytucje kontrolujące były bardziej niezależne od kontrolowanych.

  ale nie może być podmiotu który kontroluje innych a sam nie podlega kontroli (jak "nadzwyczajna kasta") to zaprzeczenie demokracji, to dyktatura "nadzwyczajnej kasty".

  PIS słusznie się do niej zabiera z reformami.. pytanie czy reformy gwarantują skuteczną kontrolę wszystkich struktur państwa.
 • @Krzysztof Zagozda 16:34:50...Sądzę, że do tej lub jej podobnej idei można by znaleźć wielu aliantów....
  -

  Mam nadzieję, ze ma Pan podstawy do takiego optymizmu.

  Ja doświadczam, że jednak NIEWIELU...

  Proszę o informacje, jaka jest reakcja na Pańskie postulaty...
 • @Oscar 10:07:04
  Życie człowieka, to nie siedzenie na nieruchomym stołku o trzech nogach.

  Systemowy łańcuch przymocowany do ściany, tylko w trzech kierunkach może pozwolić na ruch zniewolonemu człowiekowi.

  Ludziom jest potrzebna wolności do należnej pełnej równowagi władzy.
  Na początek w czterech podstawowych kierunkach. Taki system równowagi pomoże uniknąć demoralizacji władzy, oraz nadużyć w każdej niebezpiecznej formie i przypadku.
 • @goodness 10:45:57
  A jakie to kierunki ?
  Bo w fizyce mamy tylko trzy kierunki (x, y, z).
 • @Oscar 10:49:39
  Wolny człowiek z fizyką korzysta naturalnie z czterech stron świata.
 • @goodness 11:11:17
  hahaha.. jest jeszcze góra i dół..."boski i diabelski" kierunek
  to opis z czasów gdy uznawano że ziemia jest płaska.

  Fizycy mówią o trzech kierunkach (a każdy ma dwa zwroty).
  Jest jeszcze czas ale to nie przestrzeń i czas ma zawsze tylko jeden zwrot... i nie umiemy się w nim poruszać czas upływa niezależnie od nas.
 • @Oscar 11:29:22
  Wesoło lub smutno będzie.
  W bliskiej przyszłości, silniki grawitacyjne połączone z rozumem człowieka będą korzystać ze wszystkich kierunków przestrzeni.

  Obecnie fizycy nie mają pojęcia jak wygląda kształt polskiej demokracji i kto go obliczał. Wiadomo kto go zatwierdził.
 • @goodness 12:17:34
  Nie znane są silniki grawitacyjne...znane są tylko silniki inercyjne.
  Grawitacja to konsekwencja zakłócanie przestrzeni przez masy.
  Nie znane są inne metody zakłócania (sterowania) grawitacją.
  Grawitacja o rodzaj skumulowanych oddziaływań elektromagnetycznych
  (to twierdzenie jest niezgodne z obecną nauką)
  Sterowanie grawitacją wymaga ogromnych niedostępnych ludzkości mocy.
 • Powszechne uwłaszczenie.
  Fajna idea.
  Każdy Polak mieszkający na stałe w Polsce powinien mieć dywidendę od majątku Narodowego.
  Dywidendy Polaków którzy umierają są raz w roku przydzielane po równo Polakom którzy się rodzą.
  Dywidendy Polaków którzy wyjeżdżają za granicę (emigrują) są anulowane. PO powrocie i co najmniej 5 letnim mieszkaniu w kraju są wznawiane.

  Kradzież dywidendy np pobieranie jej pracując poza granicami kraju jest karana utratą dywidendy na określony okres czasu lub dożywotnio.
  (chyba że jest to praca dla Polskiej firmy zlokalizowanej w Polsce lub dla Polskiego rządu).

  Dywidenda od majątku Narodowego nie powinna przysługiwać Polakom pracującym w zagranicznych firmach.

  Dywidenda powinna być udziałem za pracę w rozwoju Polskiej gospodarki (nie zagranicznej).

  A może namieszałem... może dywidenda tylko dla pełnoletnich Polaków pracujących dla Polski w tym dla bezrobotnych ? (nie dla dzieci, dla dzieci 500+).
 • @Oscar 15:33:13
  Taki system wymagałby repolonizacji gospodarki Polskiej.
  .. i pewnie renacjonalizacji strategicznych dla bezpieczeństwa Polski sektorów gospodarki (energia, woda, żywność, opieka medyczna, transport wielkoskalowy..zasoby naturalne w tym lasy, wody, rzeki, plaże morskie..)
 • @Oscar 15:36:03
  Przed sterowaniem źródłami życia narodu (energia, woda, żywność, opieka medyczna, transport wielkoskalowy..zasoby naturalne w tym lasy, wody, rzeki, plaże morskie..)
  Zacznijmy od tematu planometrii polskiej demokracji z uwłaszczeniem Polaków czwartą władzą.

  Nowe fundamenty muszą dawać na planie 100% większą moc gwarancji dla prawdziwej demokracji.

  Na początek reformy PiS musi zacząć budować demokrację o większej energii niż trójnóg dający pierwszą równowagę 100%.
  Aby, zwiększyć moc energii demokracji do 200% musimy zwiększyć dokładność równowagi o czwarty filar oparcia dla sytemu władzy.
  Planowa geometria kwadratu jest jawną gwarancją podwójnej mocy dwóch przyległych trójkątów.

  Reforma PiS bez planowania mocniejszego fundamentu równowagi władzy o 100%, będzie za słaba do uwłaszczenia Polaków, czy prawdziwego działania i rozwoju wielkiej kultury demokracji.

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

ULUBIENI AUTORZY